April 23, 2024

Tajni sastanci mitropolita Dajkovića sa crnogorskim rukovodstvom

 Tajni sastanci mitropolita Dajkovića sa crnogorskim rukovodstvom

Za Antenu M piše: Jadranka  Selhanović 

Poznata je činjenica da je izgradnja Njegoševog mauzoleja na Lovćenu zahtijevala uklanjanje kapele koju je izgradio kralj Aleksandar Karađorđević 1925. godine.

Takođe je poznato, da se odluci tadašnjeg crnogorskog rukovodstva da izgradi Njegošev mauzolej na Lovćenu, a time i ukloni postojeću kapelu, oštro suprostavila SPC.

No, manje je poznato kakav je uistinu stav povodom uklanjanja kapele i izgradnje mauzoleja na Lovćenu imala MCP, odnosno njen mitropolit Danilo Dajković.

Dokument, koji ovom prilikom obajavljujemo, upućuje da  stav crnogorskog mitropolita nije bio u potpunosi istovjetan sa zvaničnim stavom SPC.  Riječ je o  bilješci kojom sekretar Komisije za vjerska pitanja Blažo Martinović, izvještava predsjednika crnogorske skupštine Blaža Jovanovića o sadržaju  mitropolitove posjete. U bilješci se navodi da je mitropolit Dajković „nezvanično“  posjetio  Komisiju za vjerska pitanja 7. januara 1963. godine. U razgovoru sa sekretarom Komisije, Dajković je tražio  da mu  se upriliči tajni sastanak sa predsjednikom crnogorske skupštine Blažom Jovanovićem i da sastanak, kako je rekao, bude održan „bez notiranja Tanjuga“.

Tokom sastanka sa sekretarom Martinovićem, Dajković je saopštio da je na zasijedanju Arhijerejskog sabora SPC bilo riječi o mauzoleju, da je crkva iskazala interesovanje za izgradnju mauzoleja na Lovćenu, kao i stav da se kapela na Lovećnu ne dira.

Pitanje izgradnje  mauzoleja, kako je rekao, nije trebalo da remeti dobre odnose između SPC i države.  Mitropolit se požalio  i na situaciju u kojoj se i sam našao po pitanju izgradnje mauzoleja. Na jednoj strani , kako je rekao, „reakcija“ na Cetinju,  mu govori  da je  spreman da pristane na rušenje kapele na Lovćenu. Na drugoj strani, grupa iz crnogorskog rukovodstva, optužuje ga da osporava izgradnju mauzoleja na Lovćenu. Zbog svega toga, kako je kazao sekretaru Martinoviću, želi da se sastane sa predsjednikom Blažom Jovanovićem i da se sa njim dogovori.    

Mitropolit Dajković se sastao sa predsjednikom Jovanovićem pod „uslovima“ koje je tražio. O tom susretu drugom prilikom.   

Dokument:      

                                  MITROPOLIT DANILO TRAŽI PRIJEM KOD DRUGA   

                                   BLAŽA JOVANOVIĆA U ČETVRTAK 10. I 1963. g.

Cilj posjete mitropolita Danila drugu Jovanoviću je navodno, pitanje podizanja Njegoševog mauzoleja na Lovćenu.

    Na putu za manastir Moraču nezvanično je posjetio Komisiju za vjerska pitanja. Razgovarao je kratko sa sekretarom Komisije Martinovićem. Između ostalog je rekao, da je pitanje podizanja mauzoleja na Lovćenu, rad Ivana Meštrovića, krupna stvar. Da su oni kao crkva zainteresovani za mauzolej, ističući da je stav Pravoslavne crkve da se sadašnja kapela na Lovćenu ne dira.

Kaže da je o tome bilo riječi na prošlogodišnjem zasijedanju Arhijerejskog Sabora i da će na ovogodišnjem Saboru biti podnešen izvještaj o pitanju mauzoleja. Mitropolit Danilo je dalje govorio pa kaže, da je Sv. Sinod (izvršni organ Sabora) dobio naređenje da prati razvoj tog pitanja i kod nadležnih organa vlasti iznosti  stav zvanične crkve u vezi mauzoleja. Dalje kaže da se to pitanje vjerovatno neće moći riješiti u okviru Crne Gore, već će se rešavati možda na najvišem nivou. Mitropolit Danilo, kao član Sabora, svakako da je zainteresovan po ovom pitanju i ističe da se zbog mauzoleja ne bi trebali remetiti dobri odnosi između Srpske pravoslavne crkve i države.

Dalje kaže, da mu „reakcija“ na Cetinje govori da je on spreman da prisatne na rušenje sadašnje kapele na Lovćenu zbog Meštrovićeva rada, i zatim nastavlja da je obaviješten da mu određena grupa rukovodioca, pominjući Vuka Radovića, Vesa Đuranovića i Velizara Škerovića, kažu da je nepismen, da je dosta naduvan, da je seljak i nekulturan, dodajući da slično mišljenje o njemu imaju i  „drugi mlađi“.

Podizanje mauzoleja na Lovćenu neće riješiti ni Vuko Radović niti Danilo mitropolit, već će to stariji riješiti, kaže mitropolit. Sa Blažom bih da proventiliram ta pitanja, htio sam da mu pišem ali je bolje da se nezvanično sa njim sastanem, bez notiranja „Tanjuga“o sastanku. Ja se neću okretati kako ko hoće, kaže Danilo. Dalje kaže da određeni rukovodioci  „mlađi“ govore za njega da nije trabao doći na položaj mitropolita i da osporava izvršenje amaneta Meštrovića da se Njegošev mauzolej postavi na Lovćenu. Kod Blaža bih da prekinem te priče i da se dogovorimo. Ja hoću samo da razgovaram sa četvoricom rukovodioca: Blažom, Fićom, Đokom Pajkovićem i Vojvodićem kao predsjednikom Komisije za vjerska pitanja, kaže mitropolit.

Drug Vojvodić će mitropolita posjetiti na Cetinje sjutara 8. januara 1963. godine.

Titograd, 7.I 1963. godine                                                                 Blažo S. Martinović     

.

mr. Selhanović Jadranka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *